Wol­ność oz­nacza od­po­wie­dzial­ność. A to jest właśnie to, cze­go się większość ludzi obawia.

Gru 09

Aurove 3D Text Style

Leave a Reply

Twój adres email nie zostanie opublikowany.